Materiaalit b

Materialanskaffning och bedömning av underleverantörer

Sirico Electronics anskaffar vid behov allt material som behövs för kundens produkter från pålitliga källor genom att nyttja vårt internationella kontaktnät.

Kunden har möjlighet att dra nytta av lägre materialkostnader, eftersom vi köper in större volymer.
Vårt materiallager består av ca 7500 olika sorters elektronikkomponenter.

Vi söker även å kundens vägnar efter alternativa komponenter och tillverkare. Spårbarhet är en del av materialadministrationen.

Bedömningen och valet av leverantörer grundar sig på leveranssäkerhet, konkurrenskraftigt pris, pålitlig produktion samt olika kvalitetsfaktorer.

Kundspecifika logistiklösningar för lagerhållning av produkterna, bufferts / Kanban.

Produktbeställningarna kan utföras inom ramavtal, som ett prognosbaserat leveransprogram eller engångsbeställningar.

Sirico_logo.png

Ta kontakt!

Tfn: (06) 781 3350

office@sirico.fi

Besök oss

Sirico Electronics Oy

Penviksvägen 1

68600 Jakobstad

Finland