Laatu

Kvalitet och miljö

Elektronikproduktion går ut på att skapa lödda fogar. En kvalitativ fog uppstår endast när alla faktorer är under kontroll. Kontrollen uppstår av en väldokumenterad process samt utrustning med prestationsförmåga som fyller kraven.

Tack vare vår intranet-lösning finns nödvändig information och instruktioner alltid tillgängliga vid varje arbetsbord och -station. Intranet innehåller bl.a. arbetsinstruktioner, dokumenthistorik, produktionshistorik (på parti- och serienummernivå) samt mycket annat, såsom service- och kalibreringsinstruktioner för maskiner och utrustning.

Vi upprätthåller och utvecklar enligt kvalitetssystemet ISO 9001.
Vårt produktionsteam består av utbildade och kunniga arbetstagare. Verksamheten bygger på kundnöjdhet och ständig förbättring samt processtyrd felfri produktion.

Materialens spårbarhet grundar sig på partispårning

Vi fyller lagstadgade krav och tar miljöfaktorer i hänsyn genom att minimera avfallsmängder och återvinna användbara rester.

För att säkra kvaliteten använder vi programmeringsbar testningsutrustning eller produktspecifika testningsarrangemang. I samband med testerna görs nödvändig programmering och ett testningsprotokoll upprättas.

Sirico_logo.png

Ta kontakt!

Tfn: (06) 781 3350

office@sirico.fi

Besök oss

Sirico Electronics Oy

Penviksvägen 1

68600 Jakobstad

Finland