sirico_intro_07.jpg

Vad Sirico Electronics erbjuder sina kunder

Kvalitet och flexibilitet med kunden i fokus är vårt sätt att skapa långsiktiga kundförhållanden. Vi utvecklar vår produktion enligt principen för ständig förbättring.

Våra produktionsutrymmen är nya, moderna och planerade för tillverkning av krävande elektronik. Redan i byggnadsskedet tog vi ESD kraven, filtrerad ventilation och fuktkontroll i beaktande. Vi använder oss även av uppvärmning med miljövänlig bergsvärme och effektiv värmeåtervinning.

Vi har nyligen investerat i en utvidgning av våra produktionslinjer. Vi delar in våra produktionslinjer i prototyp/små serier samt medelstora serier, vilket ger flexibilitet i produktionen.

Vår önskan är att stå till tjänst i hela produktens livscykel. Från produktutveckling till prototyptillverkning, från pilotserier till volymproduktion samt ett kontrollerat slutskede i livscykeln, där vi söker lösningar för att ersätta komponenter som utgår ur produktion.

Med hjälp av vårt extranetsystem kan vi dela information till våra kunder om hur beställningar framskrider och i vilket skede beställningen är. Våra kunders produktutveckling ser även vårt materiallager, förutom kundspecifika delar.

Sirico_logo.png

Ta kontakt!

Tfn: (06) 781 3350

office@sirico.fi

Besök oss

Sirico Electronics Oy

Penviksvägen 1

68600 Jakobstad

Finland