Laatu

Laatu ja Ympäristö

Elektroniikan tuotanto on liitosten tekemistä. Laadukas liitos syntyy vain kaikkien muuttujien hallinnalla. Hallinta syntyy hyvin dokumentoidusta prosessista sekä koneista, joiden suorituskyky kattaa vaatimukset

Intranet-ratkaisumme ansiosta tarvittava tieto ja ohjeistus ovat aina käytettävissä helposti jokaisen työpöydällä ja -pisteessä. Intranet sisältää mm. työohjeet, dokumenttihistorian, tuotantohistorian (erä- ja sarjanumerotasolla) paljon muuta, kuten koneiden ja laitteiden huolto- ja kalibrointiohjeet ja historian.

Ylläpidämme ja kehitämme laatujärjestelmää ISO 9001.

Henkilöstö on avainasemassa laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tuotantomme koostuu koulutetusta ja osaavasta työntekijätiimistä. Toimintamme perustuu asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen sekä prosessien kautta ohjattuun virheettömään tuotantoon.

Materiaalien jäljitettävyys perustuu eräseurantaan.

Täytämme lainsäätäjän vaatimukset ja otamme ympäristönäkökohdat huomioon minimoimalla jätteiden määrän ja kierrätämme hyödylliset jätteet.

Laadun varmistukseen käytämme ohjelmoitavaa testeriä, tai tuotekohtaisesti suunniteltuja testausjärjestelyjä. Testauksen yhteydessä tehdään ohjelmoinnit ja muodostetaan testauspöytäkirja.

Sirico_logo.png

Ota yhteyttä!

Puh: (06) 781 3350

office@sirico.fi

Osoite

Sirico Electronics Oy

Penviikintie 1

68600 PIETARSAARI